Kopiowanie zdjęć bez zgody Fotoczaty zabronione, proszę kontakt z nami w sprawie kopii zdjęć.

SEZONOWE ZASIADKI

Sezonowe zasiadki fotograficzne

O każdej porze roku w całej Dolinie Biebrzy i Narwi dynamicznie zmieniająca się
przyroda stwarza niepowtarzalne okazje do bliskich spotkań z różnymi gatunkami
zwierząt:
– wiosenne migracje i ptasie gody,
– letnie żerowiska ptaków wodno – błotnych,
– jesienne przeloty żurawi i bukowisko łosi,
– zimowe ptaki drapieżne i goście karmnikowi.
To tylko niektóre aspekty jakie oferuje przyroda tego regionu. Zasiadki sezonowe uzależnione są od aktywności zwierząt. Lokalizacje czatowni będą ustalane na bieżąco, w zależności od miejsca występowania interesujących nas gatunków.